Spotkanie po 37 latach .

Ówczesna dyrekcja Novotelu w Olsztynie prawie w komplecie !

Data spotkania: 22 października 2012 r., Miejce: dawny hotel NOVOTEL - obecnie już poza siecią novoteli - własność prywatna pod nazwą - OMEGA HOTEL

 

36 lat później od opisanych tu wydarzeń w tym samym hotelu spotkali się główni „aktorzy” tamtych dni: ówczesny dyrektor hotelu – Marek Turkowski, główna księgowa- Teresa Marek, kierowniczka restauracji- Jadwiga Rzeźnicka, kierownik zaopatrzenia gastronomii – Stanisław Piszewski, główny technolog żywienia -Maria Fuszara (obecnie żona Stanisława Piszewskiego) oraz moja skromna osoba- odpowiedzialna za stan techniczny, administracji i zaopatrzenia tego obiektu.


Wspominać było co, bo też każdy, jak się okazało, był autentycznie emocjonalnie zaangażowany wtedy w soją pracę. Dyrektor zdradził nawet, że skrupulatnie notował wówczas wszystkie ważniejsze wydarzenia, tak, że mogłem uściślić niektóre wspomnienia z tamtych dni. Otrzymałem także od Marka Turkowskiego dodatkowe zdjęcia, które doskonale ilustrują opisywany przeze mnie czas budowy (duże zdjęcia z placu budowy). Okazało się też, że niektóre zdjęcia zamieszczone na tej stronie pochodzą z aparatu ówczesnego dyrektora.


Była to chwila, która cofnęła minione 36 lat jakby bez śladu i można było sądzić, że znaleźliśmy się na jednej z wielu zwykłych narad, jakie były organizowane wtedy dla zgrania wszystkich działań załogi w ówczesnym Novotelu. Szkoda tylko, że to złudzenie opuściło mnie jak tylko się z uczestnikami tego zebrania pożegnałem.
Sam obiekt nie był już, co prawda, Novotelem ale charakter hotelu i jego zasadniczy wystrój pozostał prawie taki sam.

 
Od lewej: Główna księgowa -Teresa Marek, kierownik restauracji -Jadwiga Rzeźnicka, dyrektor Novotelu - Marek Turkowski, kierownik zaopatrzenia -Stanisław Piszewski, główny technolog żywienia - Maria Fuszara (Piszewska), kierownik działu technicznego, zaopatrzenia i administracji (Andrzej K) - Zdjęcie pochodzi z aparatu Marka Turkowskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do życiorysu