OLSZTYN
Miasto i Gmina
Obrazek
Plan 
Olsztyna
 
Obrazek
Powierzchna miasta:87,9 kmkw.
Zatrudnienie w gospodarce
 ZATRUDNIENI               31.12.2001
rolnictwo, leśnictwo                             284
przemysł                                           12.491
budownictwo                                      4.958 
handel, hotele, restauracje             8.483 
transport, łączność                           5.785 
pośredn. finans,obsł.nieruchom   2.286 
prowadzenie firm                              4.897
administracja publiczna                  5.162
edukacja                                             7.176
ochrona  zdrowotna                          5.442
pozostała działalność                      1.386
       Struktura ludności
Ludność w wieku:            31.12.2001
  przedprodukcyjnym(0-17)     35.426
  kobiety                                 17.466
  mężczyźni                            17.960
produkcyjnym                      116.171
  kobiety 18-59 lat                  60.346
  mężczyźni 18-64 lat             55.825
poprodukcyjnym(>65 lat)      22.483   
  kobiety                                 15.313
  mężczyźni                              7.170
 
 
 
Obrazek
LOKALIZACJA GMINY I MIASTA
 Ludność
Wiek/rok               31.12.2001
 0-6                           10.640
7-17                          21.555
18-24                         28.442
25-34                        24.429
35-44                         26.070
45-64                          44.304
> 65                           18.640
ogółem                  174 080
Szanowny Turysto!Wystarczy, że   na chwilę  zatrzymasz
 się w Olsztynie, by
 ocenić piękno położenia naszego miasta .Ulokowane 
jest na wzgórzach prawego brzegu Łyny (na 43 km jej 
biegu). W graniach gminy znajduje się 10 jezior   
Długie, Ukiel (Krzywe), Kortowskie , Sukiel, Redykajny, 
Zbik, Skanda, Podkówka, Track, Starodworskie. 
Praktycznie każde z nich nadaje się do kąpieli, 
wędkowania czy sportów wodnych.
Od północy Olsztyn otacza rzeka Wadąg, dopływ Łyny, 
tu również leży las miejski (1050 ha) z dwoma 
rezerwatami roślinności torfowej oraz szlakami 
pieszymi i rowerowymi.
Czasy dawne

Miasto powstało 31 października 1353 zgodnie z lokacją Jana z Łajs,
 rozwijało się stopniowo i równomiernie. Najwcześniej, bo w latach 
1346-1353 wzniesiony został zamek warowny, a wokół   osada. W 
1378 roku miasto opasano murami warownymi, za którymi 
wybudowano kościół pod wezwaniem św. Jakuba, którego wizerunek 
umieszczono w pieczęci miasta a potem w jego herbie.    W 1404 
powołano pierwszą radę miejską a w sześć lat później 15 lipca 
1410r. rozegrała się bitwa pod Grunwaldem   największa bitwa 
średniowiecznej Europy. W cztery dni po bitwie Biskup warmiński 
uznawszy się za poddanego polskiego króla otworzył bramy miasta 
przed wojskami Władysława Jagiełły.Postanowieniem traktatu 
toruńskiego(1466r) Olsztyn wraz z Warmią zostaje włączony do 
Królestwa Polskiego. Od tego czasu zaczyna się szybki rozkwit 
miasta. W latach 1516 - 1521 administratorem dóbr komornictwa 
olsztyńskiego był kanonik Mikołaj Kopernik. To on zimą 1520r 
skutecznie bronił miasta przed wojskami ostatniego wielkiego 
mistrza Zakonu.Z zamkiem i kościołem św. Jakuba związane są też 
inne znane postacie- Biskup Jan Dantyszek, Kardynał Stanisław 
Hozjusz, Biskup Marcin Kromer czy później Jgnacy Krasicki- książę 
poetów, aż do kardynała Józefa Glempa. Wiek szesnasty jest 
pomyślnym czasem dla miasta, ale nie trwało to długo.W roku 1620 
miasto trawi wielki pożar a potem przychodzi wielki głód by w końcu 
ziemię zalał potop szwedzki.1709 dżuma wyludnia Olsztyn.1758 na 
Warmię wkraczają wojska rosyjskie i wielokrotnie kwaterują w 
Olsztynie.3 luty 1807 Napoleon i gen. Zajączek w Olsztynie.1831
 i 1866r Epidemia cholery.1892r pierwsze telefony w Olsztynie.
1907 Olsztyn otrzymał prąd elektryczny.18 czerwiec 1913 pierwszy 
samolot ląduje na lotnisku w Dajtkach. 11 lipiec 1920r dzień 
plebiscytu.1925 powstaje teatr olsztyński.1926 uruchomienie 
połączenia lotniczego Olsztyn -  Gdańsk.
1939 wprowadzenie trolejbusów do komunikacji miejskiej.
22 stycznia 1945 zdobycie Olsztyna przez armie radziecką.
23 maj 1945 przekazanie polskim władzom administracji nad
 miaste
m.
Obrazek
następna strona >>>