obr245-9k.jpg
9. Obraz olejny na kartonie, o wymiarach 47 cm x 73 cm, namalowany w 1941 r. 
przez Klementynę Frydlewicz z domu Semkowicz.