obr233-7.jpg
7. Obraz olejny na płótnie, o wymiarach 35 cm x 54 cm, namalowany w 1969 r. 
przez Klementynę Frydlewicz z domu Semkowicz.