obr2291-6.jpg
6. Obraz olejny na płótnie, o wymiarach: 48 cm x 63 cm, namalowany w 1965 r. 
przez Klementynę Frydlewicz z domu Semkowicz.